Projekt “Dječja atletska igraonica”

Sažetak programa

Dječja atletska igraonica zamišljena je kao projekt kojim se djeci u dobi kada polaze prva četiri razreda osnovne škole omogućava rekreativno bavljenje atletskim sportom i razvoj motoričkih sposobnosti uz igru i zabavu. Atletika, kao bazični sport, daje mogućnost uvježbavanja različitih disciplina (elemenata) koji predstavljaju osnovu za bavljenje različitim sportovima te povećava opću psihofizičku spremnost djeteta za bavljenje tjelesnim aktivnostima uopće tijekom odrastanja i čitavog života.

U Gradu Poreču nedostaju rekreativne aktivnosti za djecu i mlade, koje potiču isključivo zdrav rast i razvoj djece uz sport, a koje ne opterećuju djecu ranog školskog uzrasta rezultatom i uspjehom. Držimo da je atletska igraonica iskorak u tom smjeru. Program atletske igraonice ima za cilj organizirani rad s djecom, stručno vođen od strane profesora kineziologije, usmjeravanje na zdrave životne navike te opće podizanje razine razvijenosti dječjih motoričkih sposobnosti za kasniji izbor i bavljenje sportom koji će postati njihovo dugoročno opredjeljenje u nekom porečkom sportskom klubu.

Sadržaj igraonice osigurava djeci stručno vođene tjelesne aktivnosti, primjerene njihovoj dobi koje uključuju dovoljno zabave i igre za zadovoljavanje osnovnih dječjih potreba. U programu igraonice djeca razvijaju motoričku spretnost i koordinaciju pokreta, podižu tjelesnu spremnost za rad na satovima TZK u višim razredima OŠ-e, stječu zdrave životne navike, zadovoljavaju potrebu za tjelesnom aktivnošću i kretanjem, razvijaju odgovornost, uče poštivati pravila u grupi, druže se s vršnjacima kroz pokret, uče se osjetljivosti u odnosu na druge i paze na međusobno ozljeđivanje , stječu komunikacijske i socijalne vještine, uče se suradnji i timskom radu, kroz igru usvajaju osnovne atletske elemente, razvijaju ljubav prema sportu uopće.

Atletska igraonica putem realizacije aktivnosti na atletskom stadionu potiče djecu da borave na otvorenim prostorima (što je u skladu s dječjom prirodom i psihofizičkim razvojem ) čime ujedno jačaju otpornost te izbjegavaju agense i uzročnike mogućih infekcija (alergeni u zatvorenim prostorima, prijenos kapljičnih infekcija i dr.). Nadalje, načinom rada u atletskoj igraonici utječe se na suvremene čimbenike rizika za zdravi rast i razvoj djece i mladih kao što su gojaznost, video medijska ovisnosti, sindrom „TV dadilje“ i druge čimbenike rizika koji su posljedica suvremenog načina života odraslih ali i male djece odnosno čitavih obitelji.

 

Kome je namijenjen?

Program je namijenjen djeci u dobi od 7-10 godina. Godišnji rad se planira s grupama djece 1. i 2. razreda OŠ Poreč (7,8 godina) ili grupama djece 3. i 4. razreda (9, 10 godina). Planira se i realizira u suradnji i partnerstvu AK „Maximvs“ Poreč, Osnovne škole Poreč, Udruge kineziologa Poreč i Povjerenstva „Zajedno protiv ovisnosti Grada Poreča.

Program se realizira od 2009. godine. Financira ga Grad Poreč iz sredstava za specifične programe udruga i Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi u okviru sredstva za prevenciju ovisnosti i poticanje zdravih životnih izbora djece i mladih.

Godišnje se u program uključi 90-tak djece oba spola.

 

Koje su prednosti uključivanja djece u atletsku igraonicu?

U našem gradu postoje mnogi klubovi, no vrlo su ograničene mogućnosti i da se dijete bavi rekreativnim sportom i stječe zdrave životne navike od najranije dobi bez obzira na tjelesnu spretnost i objektivne predispozicije za natjecateljsko bavljenje bilo kojim sportom. Sportski klubovi su najčešće usmjereni postizanju rezultata i izdvajanju najuspješnije djece s boljim sportskim uspjesima što opravdava njihovo postojanje i godišnja planirana sredstva. Naravno da su natjecanja sastavni dio učenja životnih vještina te neizbježan dio vrhunskog sporta. Ipak, u natjecateljskom sportu jako dobre rezultate može postići manji postotak djece od ukupno upisane u bilo koji sportski klub. Ukoliko je dominantna poruka koja se djeci kroz sport šalje od najranije dobi, imperativ postizanja uspjeha, kompeticija i vrhunski rezultat, tada je velika vjerojatnost da će značajan broj djece od treniranja odustati prije ili poslije.

S druge strane, opće je poznato da je najvažniji segment bavljenja tjelesnom aktivnošću razvijanje zdravih životnih navika te pozitivna ovisnost o tjelesnoj aktivnosti za čitav život. Rano usmjeravanje djeteta u rekreativni sport pomaže mu da se zdravo razvija i uči o važnosti zdravih izbora tijekom odrastanja te da se ne opterećuje prvenstveno uspjehom i rezultatom.

Atletska igraonica daje upravo mogućnost uključivanja djece u rekreativnu aktivnost , organiziranu igru i zabavu uz usvajanje osnovnih atletskih elemenata kao baze za bilo koji sport koji tijekom odrastanja postane djetetov konačni izbor.

 

Voditelji igraonice:

Miroslav Vranić, prof. kineziologije

 

Nositelj projekta

AK „MAXIMVS“ Poreč