O nama

Atletski klub “MAXIMVS” Poreč

ul. Nikole Tesle 16, 52440 Poreč

MB 02009277-000

OIB 19285529633

Poslovni račun otvoren kod Erste&Steiermärkische bank d.d.
IBAN: HR2024020061100717838

 

Gsm. Damir Černac, predsjednik: +385 95 856 8329

 

 

Osnivanje AK „Maximvs“ Poreč

Temeljem Zakona o udrugama Skupština Atletskog kluba “Maximvs” na sjednici održanoj

24. listopada 2005. godine usvojila je Statut Atletskog kluba “Maximvs” Poreč. Ovom osnivačkom skupštinom po prvi puta u Poreču je osnovan atletski klub sa svojstvom pravnog subjekta.

Statut je ovjeren Rješenjem Republike Hrvatske, Ured državne uprave u istarskoj županiji, Služba za opću upravu klasa: UP/I-007-02/05-01/359, urbroj: 2163-06-02-05-2 od 15.11. 2005. godine.

 

Osnovni ciljevi i zadaci Kluba

Atletski klub ”Maximvs” Poreč osnovan je s ciljem razvoja i promocije atletskog sporta, kao bazičnog sporta koji čini polaznu bazu i osnovu svih drugih sportova. Razvoj atletike koju od njezinih povijesnih začetaka prati status „kraljice sportova“ činio se sasvim logičnim u Poreču,.. gradu sa statusom GRADA SPORTA te s izvanrednim uvjetima za razvoj atletskog sporta. Jednako tako činilo se logičnim popularizirati atletiku poticanjem građana Grada Poreča i bliže okolice da rekreativno prakticiraju trčanje u brizi za vlastitu tjelesnu kondiciju i zdravlje te koriste kapacitete Atletskog stadiona SRC Veli Jože.

Osnovni zadaci Kluba su da:

 • djeluje na omasovljenje i razvoj atletskog sporta te da naročitu pažnju pokloni popularizaciji atletike u školama i među najmlađim naraštajem,
 • osigurava bavljenje atletskim disciplinama svakom djetetu koje svojom voljom pristupi Klubu u cilju razvoja motorike i unapređenja zdravlja djece i mladih bez opterećenja rezultatom,
 • njeguje amatersko bavljenje sportom djece, mladih i odraslih,
 • svojim djelovanjem razvija osjećaj pripadnosti Klubu, radne navike, samodisciplinu, marljivost i odgovornost, upornost i dosljednost, podršku i suradnju članova kao primarne uvjete sportskog uspjeha i napretka te kao temeljne životne vrijednosti,
 • osigurava optimalne uvjete za postizanje vrhunskih rezultata pojedincima koji svojim radom i talentom to zavređuju,
 • organizira i provodi atletske priredbe i druga sportska natjecanja na svim razinama,
 • vodi brigu o stvaranju materijalnih, kadrovskih i drugih uvjeta svojim najuspješnijim članovima za postizanje vrhunskih rezultata i napredovanju u atletskom sportu,
 • surađuje sa Sportskom zajednicom Grada Poreča, Savezom sportova Istarske županije, Županijskim atletskim savezom, Zborom atletskih sudaca, Hrvatskim atletskim savezom te ostalim sportskim organizacijama i udrugama,
 • uključuje u svoj rad volontere, ljubitelje atletskog sporta,
 • dodjeljuje priznanja, nagrade i pohvale.

Kako se postaje članom AK „Maximvs“ Poreč?

Djeca i mladi

Djeca i mladi mogu postati redovni članovi Kluba na način da se neposredno prije termina predviđenih za treninge, u pratnji roditelja, jave glavnom treneru AK „Maximvs“-a Poreč, profesoru kineziologije Miroslavu Vraniću.

Trener će djetetu/mladoj osobi i roditelju dati osnovne informacije o terminima i načinu realizacije atletskih treninga te o predviđenom periodu adaptacije u kojemu je jedina obaveza zainteresiranog djeteta da se jednostavno uključuje u treninge. U ovom istom vremenu dijete uz pomoć trenera i roditelja procjenjuje da li se na treninzima želi zadržati. Sukladno odluci Upravnog odbora, roditelji za maloljetno dijete ne plaćaju članarinu u periodu adaptacije djeteta na Klub nego nakon navedenog perioda (mjesec dana) kada dijete konačno procjenjuje želi li ostati trenirati u AK „Maximvs“ Poreč.

Mjesečna članarina za dijete koje je redovni član Kluba iznosi 100 kn, drugo dijete iz iste obitelji ako se uključi u Klub plaća umanjenu članarinu od 50 kn.

Odrasli

Odrasli građani Poreča i okolice mogu se uključiti u Klub te steći status članova – rekreativaca. Član AK Maximvs Poreč, odnosno atletičar rekreativac u AK Maximvs Poreč postaje se ispunjenjem pristupnice i uplatom godišnje članarine od 150,00 kn tajnici AK „Maximvs“ Poreč.

Učlanjenjem u Klub odrasli članovi stječu pravo na godišnju iskaznicu kluba, a uz predočenje članske godišnje iskaznice članovi kluba ostvaruju pravo na:

 • korištenje atletske staze u periodu predviđenom za rekreativce, odnosno u vrijeme kada stazu ne koriste za potrebe treninga klubovi, članovi Zajednice sportova Grada Poreča (najčešće su to atletski klub i nogometni klub);
 • korištenje usluga i savjeta trenera AK „Maximvs“ -a, prof. kineziologije Miroslava Vranića, vezano uz rekreativno trčanje (uvid u nove metode i tehnike održavanja treninga u suvremenoj atletici, pravilno doziranje opterećenja i dr.) prema prethodnom  dogovoru i u za to predviđenim terminima (subotom od 11,00-12,00 sati),
 • koristiti ostale pogodnosti kluba kada se za to ostvare svi uvjeti ( godišnje planiranje takmičenja u vidu priprema, prijava i zajedničkih odlazaka na ista u organizaciji kluba u skladu s realnim financijskim i ostalim uvjetima rada),
 • sudjelovanje u ostalim događanjima koje organizira Klub ( takmičenja, savjetovanja, mogućnost povoljnije nabavke opreme za rekreativno trčanje).

Odrasli članovi Kluba uz gore navedena prava imaju i sljedeće obaveze:

 • atletsku stazu pažnjom dobrog domaćina, savjesno i na način koji omogućava korištenje atletske staze bez nepotrebnog oštećivanja i ubrzanog trošenja,
 • čuvati i podizati ugled Kluba, te djelovati u smislu promicanja razvoja i održivosti atletike u Poreču.

 

Veselimo se druženju i radu sa svim malim i velikim zaljubljenicima atletike!

Uprava AK „Maximvs“ Poreč